ฤาหมาป่าจะกินลูกแกะ

6:57 AM
ในช่วงสองสามวันนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมคิดถึงคุณพ่อขึ้นมาจับใจ เนื่องจากเมื่อตอนที่ผมยังเด็กเวลาที่โดนใครเอาเปรียบทั้งที่เราเป็นฝ่ายถูก...Read More
ฤาหมาป่าจะกินลูกแกะ ฤาหมาป่าจะกินลูกแกะ Reviewed by asabha072 on 6:57 AM Rating: 5

มืดมา สว่างไป ชีวิตที่เลือกได้ของครูมืด

6:35 AM
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ชีวิตของคนเราแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  1.มืดมา มืดไป  หมายถึง ชีวิตคนบางคน เกิดมาในที่ที่ไ่ม่เหมาะสม ทำใ...Read More
มืดมา สว่างไป ชีวิตที่เลือกได้ของครูมืด มืดมา สว่างไป ชีวิตที่เลือกได้ของครูมืด Reviewed by asabha072 on 6:35 AM Rating: 5

วัดในพระพุทธศาสนาต้องเป็นวัดเล็กๆจริงหรือ?

4:44 PM
วัดในพระพุทธศาสนาต้องเป็นวัดเล็กๆจริงหรือ?             มีผู้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่า วัดในพระพุทธศาสนาต้องมีความเป็นสมถะ ต้องเป็นวัดเล็...Read More
วัดในพระพุทธศาสนาต้องเป็นวัดเล็กๆจริงหรือ? วัดในพระพุทธศาสนาต้องเป็นวัดเล็กๆจริงหรือ? Reviewed by asabha072 on 4:44 PM Rating: 5

๒๕๕๙ ผู้ยิ่งใหญ่ครองเมือง

3:50 PM
๒๕๕๙ ผู้ยิ่งใหญ่ครองเมือง             วันก่อนผมได้อ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับ แทบจะทุกฉบับมีเรื่องที่ ท่านนายก ออกมาพูดถึงเรื่องการตั้งสมเ...Read More
๒๕๕๙ ผู้ยิ่งใหญ่ครองเมือง ๒๕๕๙ ผู้ยิ่งใหญ่ครองเมือง Reviewed by asabha072 on 3:50 PM Rating: 5
Powered by Blogger.