หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๐) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๓)

9:38 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๐) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๓)      เมื่อธรรมทายาทบวชใหม่ ๆ หลวงพ่อทั้งสองจะตอกย้ำอยู่เสมอเรื่องการศึกษาทั้งภา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๐) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๓) หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๐)  ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๓) Reviewed by asabha072 on 9:38 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๙) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๒)

11:47 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๙) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๒)      จากตอนที่แล้ว ได้พูดกันถึงเรื่องของคนดีไว้บางส่วน โดยสรุปว่า คนดีก็คือ คนท...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๙) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๒)  หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๙)  ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๒) Reviewed by asabha072 on 11:47 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๘) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๑)

5:52 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๘) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๑)      หากเราจำกันได้ หลวงพ่อท่านเคยย้ำกับเราว่า การจะดูว่าที่ที่เหมาะสมเป็นอย่...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๘) ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๑) หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๘)  ผู้ไขปัญหา(ตอนที่ ๑) Reviewed by asabha072 on 5:52 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๗) ทำอย่างไรจะไม่ให้มีทิฏฐิมานะ

8:02 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๗) ทำอย่างไรจะไม่ให้มีทิฏฐิมานะ      ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน ย่อมจะหลี...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๗) ทำอย่างไรจะไม่ให้มีทิฏฐิมานะ  หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๗)  ทำอย่างไรจะไม่ให้มีทิฏฐิมานะ Reviewed by asabha072 on 8:02 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๖) ต้นแบบแห่งความเสียสละ

2:10 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๖) ต้นแบบแห่งความเสียสละ “ เสียสละ ” คำนี้เป็นคำที่มีคุณค่ายิ่งนัก      เพราะการเสียสละของพระโพธิสัต...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๖) ต้นแบบแห่งความเสียสละ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๗๖)  ต้นแบบแห่งความเสียสละ Reviewed by asabha072 on 2:10 AM Rating: 5
Powered by Blogger.