หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๘) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม

12:09 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๘ ) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม   การจัดสรรเวลาให้ลงตัว นับเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๘) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๘) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม Reviewed by asabha072 on 12:09 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๗) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว

12:05 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๗ ) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว   ในทางโลกก็มีวิธีวัดความกว้าง ความยาว วัดระยะทาง เป็นหน่วยต่าง ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๗) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๗) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว Reviewed by asabha072 on 12:05 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๖) จะเอามาตรฐานแบบไหน

4:55 PM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๖ ) จะเอามาตรฐานแบบไหน      ในแต่ละที่แต่ละแห่ง ล้วนมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป หากเราจะไปอยู่ที...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๖) จะเอามาตรฐานแบบไหน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๖)  จะเอามาตรฐานแบบไหน Reviewed by asabha072 on 4:55 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๕) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่

7:28 PM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๕ ) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่ เมื่อหลายปีก่อนหลวงพ่อทัตตชีโวเคยให้โอวาทกับผู้ที่จะไปทำงานที...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๕) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๕)  การปฏิสันถารคือการเผยแผ่ Reviewed by asabha072 on 7:28 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๔) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร

5:47 PM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๔ ) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหลวงพ่อทัตตชีโวได้เดินทางมาเยี...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๔) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๔) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร Reviewed by asabha072 on 5:47 PM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๓) แนวทางในการเทศน์สอน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๓)  แนวทางในการเทศน์สอน Reviewed by asabha072 on 6:29 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๒) ความจำเป็นในการจัดระเบียบ

3:12 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๒ ) ความจำเป็นในการจัดระเบียบ ในช่วงที่ผ่านมาพวกเราคงจะปลื้มกับการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่น...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๒) ความจำเป็นในการจัดระเบียบ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๒)  ความจำเป็นในการจัดระเบียบ Reviewed by asabha072 on 3:12 AM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๑) ความจำเป็นในการตามงาน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๑)  ความจำเป็นในการตามงาน Reviewed by asabha072 on 8:35 PM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๐) เป็นพระต้องนิ่ง หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๐)  เป็นพระต้องนิ่ง Reviewed by asabha072 on 9:16 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต

10:38 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙)  สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต       มีสาธุชนส่งคลิปที่นักการเมืองท่านหนึ่งได้พูดถึงปัญหาของประเท...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙)   สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต Reviewed by asabha072 on 10:38 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ

1:04 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๒๘ ) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ     เมื่อเช้าอาตมาได้ช่วยหลวงพี่รูปหนึ่งพับผ้า    ท่านได้หยิบผ้าสอ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘)  ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ Reviewed by asabha072 on 1:04 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗) มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน

12:11 AM
หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๒๗ )  มองทุกสิ่ง ... เพื่อสอนตน    เมื่อหลายวันก่อน หลังจากที่เรียนพระไตรปิฎกเสร็จ หลวงพ่อทัตตชีโวไ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗) มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗)  มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน Reviewed by asabha072 on 12:11 AM Rating: 5
Powered by Blogger.