หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๘) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม

12:09 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๘ ) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม   การจัดสรรเวลาให้ลงตัว นับเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๘) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๘) การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม Reviewed by asabha072 on 12:09 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๗) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว

12:05 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๗ ) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว   ในทางโลกก็มีวิธีวัดความกว้าง ความยาว วัดระยะทาง เป็นหน่วยต่าง ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๗) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๗) วิธีตรวจสอบคุณธรรมในตัว Reviewed by asabha072 on 12:05 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๖) จะเอามาตรฐานแบบไหน

4:55 PM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๖ ) จะเอามาตรฐานแบบไหน      ในแต่ละที่แต่ละแห่ง ล้วนมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป หากเราจะไปอยู่ที...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๖) จะเอามาตรฐานแบบไหน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๖)  จะเอามาตรฐานแบบไหน Reviewed by asabha072 on 4:55 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๕) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่

7:28 PM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๕ ) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่ เมื่อหลายปีก่อนหลวงพ่อทัตตชีโวเคยให้โอวาทกับผู้ที่จะไปทำงานที...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๕) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๕)  การปฏิสันถารคือการเผยแผ่ Reviewed by asabha072 on 7:28 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๔) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร

5:47 PM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๔ ) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหลวงพ่อทัตตชีโวได้เดินทางมาเยี...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๔) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๔) ผู้นำต้องรู้และต้องระวังเรื่องอะไร Reviewed by asabha072 on 5:47 PM Rating: 5
Powered by Blogger.