หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒)

5:33 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒)     การบริหารองค์กรใด ๆ ก็ตาม หนีไม่พ้นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่และเข้มงวดอยู่ ๓ เรื...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒) หลักในการทำงาน (๒) หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๒)  หลักในการทำงาน (๒) Reviewed by asabha072 on 5:33 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๑) หลักในการทำงาน (๑)

3:51 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๑) หลักในการทำงาน (๑)      ในวันมาฆบูชาที่พระบรมศาสดาได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์นั้น นับว่าเป็นหลักสำคัญในก...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๑) หลักในการทำงาน (๑) หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๑)  หลักในการทำงาน (๑) Reviewed by asabha072 on 3:51 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๐) การสร้างวัดในต่างแดน

9:29 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๐) การสร้างวัดในต่างแดน      ด้วยความมุ่งหวังและมีจุดมุ่งหมายที่จะเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างประเ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๐) การสร้างวัดในต่างแดน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๔๐)  การสร้างวัดในต่างแดน Reviewed by asabha072 on 9:29 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๙) กล้าบอกความผิดพลาด

8:18 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๙) กล้าบอกความผิดพลาด      ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๙) กล้าบอกความผิดพลาด หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๙)  กล้าบอกความผิดพลาด Reviewed by asabha072 on 8:18 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๘) ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

10:43 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๘) ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ      พูดถึงเรื่องข้อมูลทำให้อาตมานึกถึงเรื่องของฝีพายกับมหาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นในสม...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๘) ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๘)  ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ Reviewed by asabha072 on 10:43 PM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๗) สำคัญที่ต้นแบบ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๗)  สำคัญที่ต้นแบบ Reviewed by asabha072 on 5:50 PM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๖) การเลี้ยงดูบุตร หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๖)   การเลี้ยงดูบุตร Reviewed by asabha072 on 11:34 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๕) การรักษาคนเก่า

3:31 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๕) การรักษาคนเก่า      สังคมในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคม เต็มไปด้วยความอบอุ่น...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๕) การรักษาคนเก่า หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๓๕)  การรักษาคนเก่า Reviewed by asabha072 on 3:31 AM Rating: 5
Powered by Blogger.