หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑) ความชัดเจนในการทำงาน

5:17 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑) ความชัดเจนในการทำงาน             ในองค์กรต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องมีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางห...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑) ความชัดเจนในการทำงาน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑)  ความชัดเจนในการทำงาน Reviewed by asabha072 on 5:17 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๐) การวางตัวให้เหมาะสม

7:34 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่   ๑๕๐) การวางตัวให้เหมาะสม             ในการเข้าสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้ว่าจะวางตัวอย่างไร จะวางบทบา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๐) การวางตัวให้เหมาะสม หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๐)  การวางตัวให้เหมาะสม Reviewed by asabha072 on 7:34 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙) คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล

5:23 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙) คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล           องค์กรใดก็ตามจะเจริญก้าวหน้าได้ นอกจากจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙) คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙)  คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล Reviewed by asabha072 on 5:23 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘) การดูแลทีมงาน

8:14 PM
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘) การดูแลทีมงาน            เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองได้ จำเป็นจะต้องมีทีมงานหรือผู้ช่วย...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘) การดูแลทีมงาน หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘)  การดูแลทีมงาน Reviewed by asabha072 on 8:14 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗) เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง

8:06 PM
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗)                                                   เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง            คงเป็นเรื่องธรร...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗) เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗)     เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง Reviewed by asabha072 on 8:06 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๖) การศึกษาพระไตรปิฎก

5:46 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๖) การศึกษาพระไตรปิฎก            ในช่วงที่ผ่านมาอาตมาเห็นหลวงพ่อทัตตชีโวค้นคว้าดูพระสูตรต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก เพื่อ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๖) การศึกษาพระไตรปิฎก หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๖)  การศึกษาพระไตรปิฎก Reviewed by asabha072 on 5:46 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๕) นักทำงานต้องสรุปเป็นตัวเลข

10:32 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๕) นักทำงานต้องสรุปเป็นตัวเลข           อาตมามั่นใจว่าทุกท่านล้วนแต่ผ่านการทำงานมานักต่อนัก และเห็นวิธีการทำงานขอ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๕) นักทำงานต้องสรุปเป็นตัวเลข หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๕)  นักทำงานต้องสรุปเป็นตัวเลข Reviewed by asabha072 on 10:32 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๔) การประเมินการเทศน์สอน

3:37 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๔) การประเมินการเทศน์สอน          โดยหลักแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงานในห้างร้าน บริษัท เป็นงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม หา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๔) การประเมินการเทศน์สอน หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๔)  การประเมินการเทศน์สอน Reviewed by asabha072 on 3:37 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๔๓) คุณยายผู้เป็นทุกสิ่ง

12:37 AM
  หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๔๓) คุณยายผู้เป็นทุกสิ่ง          หน้าที่ประการหนึ่งของการเป็นพระนอกจากการศึกษาธรรมะแล้วก็คือ การนำธรรมะนั้นไปถ่ายท...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๔๓) คุณยายผู้เป็นทุกสิ่ง หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๔๓)  คุณยายผู้เป็นทุกสิ่ง Reviewed by asabha072 on 12:37 AM Rating: 5
Powered by Blogger.