หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๑) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๑)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     ในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หมู่คณะของเราได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ โดยการสวดมนต์บทสำคัญคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งกล่าวได้ว่าจะหาใครที่ตั้งใจทำกันต่อเนื่องขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายเลย นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง


     อาตมาได้เห็นความตั้งใจจริงของหมู่คณะจึงได้กราบเรียนถามหลวงพ่อทัตตชีโวว่า


     “ หลวงพ่อครับ ผมก็ทราบว่าบทธัมมจัก ฯนี้ เป็นบทสำคัญ เป็นปฐมเทศนา แต่ที่ไม่ทราบคือ ทำไมหลวงพ่อธัมมะจึงได้เชิญชวนให้พวกเรามาพร้อมใจกันสวดมนต์ขนาดนี้ ”

     “ ลูกเอ้ย ตั้งแต่รู้จักกันมา หลวงพ่อเองก็ไม่เคยเห็นหลวงพ่อท่านเอาใจใส่ และมาดูเรื่องการสวดธัมมจักฯ แถมมีกำหนดจำนวนเป็นระยะ ๆ แบบนี้มาก่อน เช่นกันตั้งแต่รู้จักกันมา ไม่เคยเห็นท่านจะทำอะไรไม่มีเหตุ มีผล เพียงแต่เราจะตามท่านทันหรือไม่ หลวงพ่อเอง ขอให้ท่านสั่งมา ในฐานะศิษย์คนโตจึงต้องรีบทำก่อนใครเขา ”
     “ มิน่าหล่ะครับ หากหลวงพ่อไม่ติดอะไร ผมจึงเห็นหลวงพ่อไปสวดธัมมจัก ฯ ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประจำ หลวงพ่อครับ แล้วการที่เราสวดธัมมจัก ฯ กันขนาดนี้ จะมีผลดีอย่างไรบ้างครับ ”

     “ พระพุทธศาสนาของเราก็มีคัมภีร์แม่บทคือบทพระธัมมจัก ฯ นี้เอง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเคี่ยวเข็ญให้สมาชิกของเรา ทั้งสวดทั้งท่องให้ได้ว่าแม่บทนั้นเป็นยังไง ต้องจำให้ได้ขึ้นใจ แค่นั้นยังไม่พอ ต้องเคี่ยวเข็ญตัวเองให้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้ ตัวเองจึงจะเจริญรุ่งเรืองไปตามเส้นทางที่ถูกที่ควร

     และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวโลกต่อไปข้างหน้า ก็มีความจำเป็นจะต้องช่วยกันเผยแพร่หรือเคี่ยวเข็ญให้ตั้งแต่ผู้อื่น ลูกหลานของตัวเอง เพื่อนบ้านของตัวเอง ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี ให้ช่วยกันทั้งสวดทั้งท่องคำสอนนั้นๆ ให้ขึ้นใจและก็นำไปปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกับเราด้วย ถ้าทำอย่างนี้นะทั้งพระพุทธศาสนาหรือว่าประเทศชาติ ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปไม่มีตกต่ำ ”


     “ หลวงพ่อครับ แล้วการที่เราสวดกันนี่ จะสวดบ่อยแค่ไหนจึงจะดีครับ ”

     “ ลูกเอ้ย วันนี้พวกเราก็รู้แล้วว่า เออ...บุญน่ะเป็นที่พึ่งของตัวเรา มนุษย์เราต้องอาศัยบุญเป็นหลัก เพราะฉะนั้นตั้งใจสร้างบุญของเราไปตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในบทธัมมจัก ฯ นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะบทธัมมจัก ฯ นี้ นับแต่นี้ต่อไปให้กลายเป็นว่าเป็นบทประจำตัวของตัวเอง เพราะว่านั่นคือแม่บทเส้นทางในการสร้างความดีเพื่อไปให้ถึงที่สุดของทุกข์ทั้งหลาย

      เป็นเส้นทางสำหรับปราบสิ่งไม่ดี ไม่งามที่มีในโลกนี้ให้มันหมดไป โดยที่ไม่ก่อบาปก่อเวรกับใคร คนชั่วทั้งหลายก็พ้นไป ด้วยอำนาจของพระธัมมจัก ฯ นี้ เมื่อไหร่เขาตั้งใจปฏิบัติตามเขาก็เลิกเป็นคนชั่ว ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามยังเกเรอยู่ เดี๋ยวบาปที่เขาก่อเอาไว้ก็จะลงโทษเขาเอง โดยที่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขา ไม่ต้องไปล้างไปผลาญเขา แต่ว่าใครทำดีได้ดี ใครทำชั่วได้ชั่ว


     เราตั้งใจเคี่ยวเข็ญตัวเราให้ทำดีตามเส้นทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนในพระธัมมจัก ฯ นั้น แล้วก็ชักชวนเผยแพร่ให้ทุกคนทำตาม อย่างนี้ชาตินี้ของเราจะไม่ต้องเดือดร้อน ชาติหน้าก็ไม่เดือดร้อน ชาตินี้มีแต่เป็นสุข ละโลกไปแล้วก็ยิ่งเป็นสุขอีกต่อหนึ่งด้วย 

     ถึงคราวจะต้องกลับมาสร้างบุญสร้างบารมีในโลกนี้อีก ก็มาอย่างคนที่มีทุน เพราะได้สวด ได้ฝึก ได้ซ้อม ปฏิบัติแม่บทของความดีที่สมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วคือพระธัมมจัก ฯ ตั้งแต่ชาตินี้ กลับมาอีกทีสิ่งเหล่านี้มันได้อยู่ในเลือด ในเนื้อ ในร่างกาย ในจิตใจของเราแล้ว ก็มีแต่ว่าชีวิตมีแต่จะรุ่งเรืองชาติแล้วชาติเล่า ๆ จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกัน ”


     ณ วันนี้ภาพของสาธุชนที่มาพร้อมใจกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ล้วนแล้วแต่เป็นภาพแห่งความงดงาม เป็นภาพแห่งความปลื้มปีติ เป็นภาพที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

     วันนี้ เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นหรือยัง ?ขอขอบคุณภาพจากgoogle.com
อาสภกันโต ภิกขุ
๕ พ.ย. ๕๙

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๑) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๑) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Reviewed by asabha072 on 10:19 AM Rating: 5

25 comments:

 1. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

  ReplyDelete
 2. กราบอนุโมทนา สาธุค่ะ

  ReplyDelete
 3. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ReplyDelete
 4. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ReplyDelete
 5. เราได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพแห่งความปลื้มปิติ สาธุ ๆ ๆ

  ReplyDelete
 6. เราได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพแห่งความปลื้มปิติ สาธุ ๆ ๆ

  ReplyDelete
 7. กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 8. กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 9. กราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 10. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ReplyDelete
 11. สาธุๆๆๆ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

  ReplyDelete
 12. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ
  สาธุ ค่ะ

  ReplyDelete
 13. ประทับใจ คำพูด และคำสอนของหลวงพ่อมากเจ้าค่ะ สาธุ อนุโมทนาเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 14. กราบอนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ReplyDelete
 15. ปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสวด ค่ะ

  ReplyDelete
 16. กราบอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ReplyDelete

Powered by Blogger.