หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ

1:04 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๒๘ ) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ     เมื่อเช้าอาตมาได้ช่วยหลวงพี่รูปหนึ่งพับผ้า    ท่านได้หยิบผ้าสอ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘)  ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ Reviewed by asabha072 on 1:04 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗) มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน

12:11 AM
หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๒๗ )  มองทุกสิ่ง ... เพื่อสอนตน    เมื่อหลายวันก่อน หลังจากที่เรียนพระไตรปิฎกเสร็จ หลวงพ่อทัตตชีโวไ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗) มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗)  มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน Reviewed by asabha072 on 12:11 AM Rating: 5
Powered by Blogger.