หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๒) การเทศน์ให้มีฤทธิ์

 หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๒)

การเทศน์ให้มีฤทธิ์

 

         ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดกิจกรรมได้โดยไม่ออกนอกกรอบหรือขอบข่ายของการทำงาน แม้แต่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ 

         เมื่อครั้งที่อาตมาจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ หลวงพ่อทัตตชีโวได้ให้แนวทางไว้ว่า ให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ซึ่งหากพิจารณาตามนี้จะเห็นได้ว่า มีงานอยู่สองส่วน คือ งานด้านปริยัติคือ การไปเทศน์สอน และงานส่วนปฏิบัติ คือ การแนะนำเรื่องสมาธิภาวนา 

         หลวงพ่อได้ย้ำในเรื่องนี้อีกว่า 

         " การไปทำงานที่โน่น ขอให้ตระหนักว่า เราเอาคำสอนของสมเด็จพ่อไปให้เขา ดังนั้นขอให้ตั้งใจขยันเทศน์ ขยันนำนั่งกันให้ดี แล้วคนของเราจะมีคุณภาพ..."

         อาตมาได้กราบเรียนถามหลวงพ่อเพิ่มเติมว่า " หลวงพ่อครับ แล้วอย่างไรจะถือว่าเราประสบความสำเร็จในการเทศน์สอนและนำนั่ง"

         หลวงพ่อได้เมตตาขยายความไว้ว่า " การจะเทศน์สอนหรือนำนั่งให้มีฤทธิ์ ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 

         ประการแรก เรื่องที่จะเทศน์สอนนั้น ต้องเป็นเรื่องจริง เพราะการพูดเรื่องจริง เราไม่ต้องปรุงแต่งอะไร ตรงกันข้ามหากเรื่องไม่จริง ต้องไปจำภาพเสีย ๆ ถึง ๓ ช่วง คือ หาเรื่องมาโกหก เอามาเล่าให้เขาฟัง แล้วก็ต้องตามจำเรื่องเสีย ๆ นั้น คุณภาพใจของเราก็จะเสื่อม

         ประการต่อมาคือ เรื่องที่จะเทศน์สอนนั้น เราได้มาจากการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง เหมือนที่คุณยายบอกหลวงพ่อไว้ เอาเรื่องที่เราฝึกตัวได้ มาถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วมันจะมีน้ำหนัก เพราะพูดได้เต็มปากเต็มคำเนื่องจากฉันทำได้แล้ว

         สุดท้ายคือ เมื่อเราได้เทศน์สอนแล้ว ญาติโยมสามารถเอาไปแก้ไขตัวเขาเองได้ เอาไปแก้ไขลูกหลาน คนในครอบครัวได้ 

         หากทำได้อย่างที่ว่า การเทศน์สอนของเราจะมีฤทธิ์และถือว่าประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ให้โยมมาฟังแล้วสบายใจเท่านั้น..."

 

         จากการที่มีหลักในการทำงานอย่างนี้ทุกครั้งที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ลูก ๆ ต้องเอาวัตถุประสงค์ของการจัดงานมาเป็นตัวตั้งและค่อยหากิจกรรมมาตอบโจทย์คือ วัตถุประสงค์นั้น และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ เป็นหัวใจหลักในการทำงานคือ การเทศน์สอนและการทำสมาธิเจริญภาวนานั่นเอง

 

 

 

                                                               อาสภกันโต ภิกขุ

                                                                  ๒ ธ.ค. ๖๔

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๒) การเทศน์ให้มีฤทธิ์ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๒) การเทศน์ให้มีฤทธิ์ Reviewed by asabha072 on 5:39 PM Rating: 5

18 comments:

 1. ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่ง และขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ

  ReplyDelete
 2. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 3. กราบกราบกราบสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 4. กราบอนุโมทนาสาธุครับ

  ReplyDelete
 5. กราบสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 6. กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 7. กราบสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 8. กราบสาธุครับ

  ReplyDelete
 9. กราบสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 10. กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 11. น้อมนำคำสอนหลวงพ่อมาปฏิบัติเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 12. กราบสาธุค่ะ

  ReplyDelete
 13. กราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุ

  ReplyDelete
 14. กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete

Powered by Blogger.