หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต


หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) 
สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต

      มีสาธุชนส่งคลิปที่นักการเมืองท่านหนึ่งได้พูดถึงปัญหาของประเทศว่าส่วนหนึ่งเกิดจากคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรม และเห็นว่าควรจะให้ยกเลิกการสอนในเรื่องนี้ เมื่ออาตมาได้ฟังจนจบก็ไม่ได้แปลกใจอะไร แต่สลดใจมากกว่าว่าไม่น่าเชื่อว่า เพียงแค่กึ่งพุทธกาล ยังมีคนคิดได้ขนาดนี้     เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว วันที่อาตมาเข้าไปกราบลาหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลวงพ่อได้เมตตาให้โอวาทไว้หลายเรื่อง และหนึ่งในนั้น อาตมาจำได้ดีว่า หลวงพ่อได้กำชับว่า 
       "...การที่เราจะไปเผยแผ่บ้านเขาเมืองเขา เราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาขาดไปให้ หากมองในแง่ความเจริญด้านวัตถุแล้ว อย่างไรอเมริกาก็เจริญกว่าเรา หากเราไม่มีดีพอ เขาก็จะมองว่าพวกนี้มาทำอะไรในบ้านเมืองของเขา 
     ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องนำไปให้เขาคือ สัมมาทิฏฐิ หรือความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอย เพราะนั่นคือ สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตทีเดียว การที่บ้านเมืองเขาเจริญ เพราะเขามีกฎ มีเกณฑ์ มีกฎหมาย ก็ต้องไปทำให้เขาเข้าใจว่า นอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว ยังมีกฎที่สำคัญที่ไม่รู้ไม่ได้ คือ กฎแห่งกรรมและกฎแห่งไตรลักษณ์ 
     ไปหาวิธีการให้เขาเข้าใจว่า พ่อแม่มีคุณอย่างไร ให้เขารู้ว่าทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว หากทำได้อย่างนี้ การไปเผยแผ่ของพวกท่านจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง..."    อาตมาก็ได้แต่เป็นห่วงว่า หากมีคนคิดเห็นไปตามนักการเมืองท่านนั้น ต่อไปบ้านเมืองเราก็คงจะลุกเป็นไฟ คำว่า ให้อภัยก็คงไม่มีใครรู้จัก คิดจะทำความชั่วอย่างไร ก็ไม่สนใจ เพราะไม่กลัวว่าทำแล้วจะมีผลในภพชาติต่อไปอย่างไร ลูกก็คงไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ศิษย์เนรคุณก็คงจะเกลื่อนเต็มแผ่นดินอย่างแน่นอนอาสภกันโต ภิกขุ
๒๐ มี.. ๖๒   


หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙)  สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต Reviewed by asabha072 on 10:38 AM Rating: 5

9 comments:

 1. สาธุเจ้าค่ะ ไม่น่าเชื่อจริง ๆ เลยค่ะ ทำให้นึกถึงตอนฟังเทศน์ ว่าสิ่งที่มารมาต่อรองกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าห้ามสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ในวันนี้จะมีคนเอาความคิดมารกลับคืนมา ค่ะ

  ReplyDelete
 2. สัมมาทิฐิ คือแสงเงินแสงทองของชีวิต ลูกซาบซึ้งกับประโยคนี้ยิ่งนัก ขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพรักและบูชาอย่างยิ่ง ขอกราบนมัสการพระอาจารย์และขอกราบอนุโมทนาบุญกับการถ่ายทอดถ้อยคำวาจาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมาให้ลูกๆ ได้ตระหนักรู้และนำไปพัฒนาตนเองร่วมกันต่อไป สาธุ

  ReplyDelete
 3. หลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก เป็นคุณครูผู้ประเสริฐยิ่ง กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ "อาสภกันโต ภิกขุ"เป็นอย่างสูง ที่นำคำสอนของหลวงพ่อมาเล่าสู่พวกเราฟัง เพื่อเตือนสติให้เราคิดสร้างแต่ความดีละเว้นจากความเชื่อ ในครั้งนี้ด้วยเจ้าค่ะ กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 4. สาธุๆ สาธุครับ
  น้อมกราบนมัสการหลวงพ่อทัตตชีโว
  (คุณครูไม่เล็ก) ด้วยความเคารพยิ่ง

  ReplyDelete
 5. กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ ที่เมตตานำคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่เล็กมาถ่ายทอดให้เราได้ทบทวนเพื่อเตือนตนเอง ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันจะได้ไม่ผิดพลาด

  ReplyDelete
 6. กราบ กราบ กราบ
  สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ReplyDelete
 7. I must appreciate the blogger. This is the most useful blog for everyone.Thanks for sharing.
  clipping path

  ReplyDelete

Powered by Blogger.