วัดพระธรรมกายขายบุญจริงหรือ

วัดพระธรรมกายขายบุญจริงหรือ

“ฉันไม่ไปหรอกวัดนี้ขายบุญ”
“อูย วัดนี้เหรอ เอะอะก็บุญเอะอะก็บุญ”
“ระวังให้ดีเหอะ ไปวัดนี้เขาขายบุญนะประเดี๋ยวก็หมดตัวหรอก”
ฯลฯ
            ผมเชื่อมั่นว่า หลายๆคน คงเคยได้ยินคำพูดแบบที่จั่วหัวไว้
ข้างบน หลายคนเมื่อได้ฟังก็คงจะลังเลว่าจะเอาไงดี หลายคนก็คง
จะอยากอธิบายแต่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เอาหล่ะวันนี้เรามาว่ากัน
ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อน อาจจะต้องมีการยกศัพท์มา
อธิบายกันสักนิด
            คำว่า ขาย ในพจนานุกรมแปลว่า เอาของแลกเงินตรา
            คำว่า บุญ ในพจนานุกรมแปลว่า ความดี กุศล เครื่องชำระสันดาน

            เมื่อดูจากศัพท์แล้ว ผมคงไม่ต้องอธิบายเลยนะครับว่า บุญนั้นเป็น
สิ่งที่ซื้อขายกันไม่ได้ เพราะบุญไม่ใช่สิ่งของ แหม หากบุญขายได้จริง ผม
คงซื้อไปให้หลายๆคนที่ออกมาทำความวุ่นวายให้พระพุทธศาสนาทั้ง
พระที่ไม่ค่อยจะฟังพระด้วยกัน ทั้งฆราวาสที่ศีลไม่ครบ มีแผลเหวอะ
แต่คิดที่จะปฏิรูปสงฆ์ ทำไมเหรอครับ ก็บุญแปลว่า เครื่องชำระสันดาน
เผื่อเอาไปให้แล้ว ท่านเหล่านั้น จะได้มีสันดานดีขึ้นไงครับ

            บุญหรือความดีนั้น เป็นสิ่งที่ท่านต้องทำเองนะครับ และมีวิธีทำ
อยู่ถึง10 อย่างที่เรียกว่า บุญกริยาวัตถุ ซึ่งประกอบไปด้วย ทาน ศีล ภาวนา
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง อุทิศบุญให้ผู้อื่น
อนุโมทนาบุญ ฟังธรรม แสดงธรรม และการทำความเห็นให้ตรง  สิ่ง
เหล่านี้มันซื้อขายกันได้ที่ไหนเล่าครับ เพราะฉะนั้นต่อไป หากได้ยินใคร
บอกว่าที่ไหนขายบุญ จะเชื่อดีไหมครับ (ฟ้องว่า คนที่ใช้คำนี้ไม่มีความรู้พอ)
            ทีนี้ก็มีเรื่องที่ต้องพูดกันต่อ เอ พอมาวัดแล้ว ทำไมหลวงพ่อ หลวงพี่
จึงชอบชวนทำบุญ เคยถามพระท่านๆก็ถามกลับ อ้าว ไม่ให้พระชวนทำบุญ
แล้วจะให้พระชวนทำบาปเหรอ แล้วท่านก็ยังบอกอีกว่า เวลาเราเห็นโฆษณา
เหล้า เบียร์ อบายมุขต่างๆ เราเดือดร้อนไหม  ไม่ เพราะอะไร เพราะเราไม่
สนใจ ทำนองเดียวกัน หากพระชวนทำบุญแล้วเราไม่ทำ จะไปเดือดร้อนทำไม
ท่านไม่ได้เอาปืน เอามีด มาจี้ให้ทำสักหน่อย มันเป็นเรื่องความพอใจของเรา
พระท่านก็ทำหน้าที่ของท่าน ทำไมว่าอย่างนั้น ในสิงคาลกสูตร ที่ว่าด้วย
เรื่องทิศหก หรือคนที่อยู่รอบตัวเราหกประเภท หนึ่งในนั้นคือ ทิศเบื้องบน
หรือสมณะ นักบวช  ท่านมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อสาธุชนอยู่ 5 ประการคือ
            1. ห้ามมิให้ทำชั่ว
            2. ให้ตั้งอยู่ในความดี
            3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจ ไม่หน่ายหนี
            4. ให้ฟังในสิ่งไม่เคยฟัง
            5. บอกทางสวรรค์ให้ จุดหมายนำสู่นิพพาน

            จากหน้าที่ตรงนี้เอง ที่ทำให้ท่านต้องชักชวนให้เราทำความดี แล้ว
จะว่าท่านทำผิดหน้าที่หรือครับ ผมว่าสังคมทุกวันนี้ มันแปลกๆ จะว่า
ความคิดคนวิปริตก็ได้นะครับ บ้านเมืองของเราจึงได้วุ่นวาย แต่เอาเถอะ
ลางเนื้อชอบลางยา สำหรับผม ขอเลือกพระที่ท่านสอนให้ทำทาน รักษาศีล
เจริญสมาธิภาวนาดีกว่าครับ

            ส่วนใครที่ยิงหนังสติ๊กแม่นๆ จะไปเดินตามพระที่ท่านชวนไป
ตบทรัพย์ตามโรงแรม หรือให้หัดเป็นมือปืนข้าวโพดก็เอา ชีวิตหลัง
ความตาย เดี๋ยวได้รู้กันว่าไผเป็นไผ ถึงตอนนั้นอย่ามาร้องเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกั๋น
นะครับ


Crปรัศนี
วัดพระธรรมกายขายบุญจริงหรือ วัดพระธรรมกายขายบุญจริงหรือ Reviewed by asabha072 on 6:42 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.