ธรรมกายมีผลต่อความมั่นคงหรือไม่?

ธรรมกายมีผลต่อความมั่นคงหรือไม่?

            ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา มีคำถามว่า “วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่”
เป็นคำถามยอดฮิตและเริ่มกระจายกันไปในวงกว้าง ผมก็เลยต้องหาข้อมูล จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือข้อมูลจากการเข้าไปสอบถาม
คนในวัด จากข้อมูลที่ได้มาทำให้ผมพอจะประเมินได้ดังนี้
           
            ๑. ต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
สำหรับข้อนี้ตอบได้ชัดเจนว่า นอกจากจะไม่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา แล้วในทางตรงกันข้าม วัดพระธรรมกายกลับจะเป็นปราการอันแข็งแกร่ง
ของพระพุทธศาสนา จากการรุกรานอันไม่ชอบธรรมจากต่างศาสนา ที่ไม่ ยึดหลักการเผยแผ่สากล ที่ชอบไปเบียดเบียนศาสนิกของศาสนาอื่น โดย
ใช้การบังคับให้เป็นพวก หากไม่เป็นพวกก็ตาย นอกจากนี้วัดนี้ยังเข้าไป
เป็นมือเป็นเท้า สนองงานให้กับการคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ
            รวมทั้งสิ่งที่วัดได้ทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือ ในภัยพิบัติต่างๆทอดผ้าป่าใน ๔ จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง มากว่าสิบปี ให้ทุนการศึกษามาอีกนับไม่ถ้วน ที่สำคัญยังเป็นแหล่งผลิต พระภิกษุ
สามเณร ให้กับพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุ สามเณรกว่า ๓,๐๐๐ รูป มีศูนย์สาขาอยู่ทั่วโลก ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ไม่มีทางที่จะเป็นภัยต่อ พระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน

            ๒. ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
            หากมองด้วยสายตาที่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่า นอกจากวัดพระธรรมกาย
จะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติแล้ว กลับจะทำให้ประเทศชาติ
มั่นคงด้วยซ้ำ เพราะวัดมีโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน เป็นการ
เตรียมคนที่มีคุณธรรมให้กับสังคม หากวันข้างหน้า เรามีคนที่มีคุณภาพ นำ
หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มาใช้ในที่ทำงาน ในครอบครัว นั่นยิ่งจะ
เป็นตัวชี้นำถึงความเข้มแข็งของสังคมโดยมหัพภาค

            ๓.ต่อความมั่นคงของผู้ที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
            สำหรับข้อนี้ก็ชัดเจนอีกเช่นเดียวกัน ว่า แน่นอน วัดพระธรรมกาย
คัดค้านการค้าเหล้า เบียร์ บุหรี่ จัดโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ ไปทั่วโลก รวมทั้ง
การเอานิสิต นักศึกษา มาอบรม ให้เห็นภัยในสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งให้นักศึกษา
ใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม แทนที่จะไปเข้าผับ เข้าบาร์ จึงเป็นที่เห็นได้ชัดเจน
ว่า กระทบกระเทือนความมั่นคง(ทางการเงิน)ของผู้ประกอบการในเรื่องนี้
           
            บทสรุป
            หลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่เราสูญเสียสิ่งดีๆ คนดีๆไปเพราะขาด
ข้อมูลที่สมบูรณ์หรืออาจจะด้วยอคติ ทำให้ประเทศชาติต้องล้าหลังหรือ
หยุดอยู่กับที่ เราจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกกี่ครั้งจึงจะสำนึก
            ขอให้มองวัดพระธรรมกายให้ดี แล้วใช้เขาให้เกิดประโยชน์แทนที่จะ       มองว่าเขาเป็นภัยดีกว่านะครับCr.ปรัศนี
ธรรมกายมีผลต่อความมั่นคงหรือไม่? ธรรมกายมีผลต่อความมั่นคงหรือไม่? Reviewed by asabha072 on 3:36 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.