มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล

มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล

            ขณะนี้ผู้เขียนกำลังนั่งอมยิ้มอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แม้สายตาเหมือน จะมองที่จอ แต่ในใจกลับไปนึกถึงภาพงานบุญพิธีมาฆบูชาเมื่อปีที่แล้ว ภาพ ของสาธุชนที่มาพร้อมเพรียงกันทั่วทุกสารทิศ ภาพรถบัสจากต่างจังหวัด ที่วิ่ง เข้ามาไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าตรู่ ภาพสาธุชนตักบาตรพระภิกษุสงฆ์หลายพันรูป และหลายๆภาพผุดขึ้นมาในความคิด โดยเฉพาะภาพของการจุดประทีปเต็ม  ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ที่แวดล้อมไปด้วยผู้มีบุญจากทั้งภายในและ ต่างประเทศ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ยิ่งนึก ภาพต่างๆยิ่งผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย อยากจะบอกว่า ความปีติมันเปี่ยมล้นในใจผมเหลือเกิน
            พรุ่งนี้แล้วสินะ ภาพที่จะเป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงพลังแห่ง ความสามัคคี ความศรัทธา ความรักในพระรัตนตรัย ความรักในพระพุทธศาสนา ของยอดกัลยาณมิตรของโลกจะบังเกิดขึ้นอีกวาระหนึ่ง
            หากจะกล่าวว่าวันนี้คือวันแห่งความรักสากล ก็คงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำ เพราะวันนี้เป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ได้ประทานโอวาท ที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อเป็นหลัก เป็นแนวทาง เป็นแบบแผนสำหรับ ชาวพุทธหรือจะเรียกว่า นี่คือ “วิถีชีวิตของชาวพุทธ” ก็ได้
            หากจะกล่าวโดยสรุป พระพุทธองค์ ได้ให้หลักไว้ สามส่วนคือ
๑. อุดมการณ์ คือ การมีความอดทนอดกลั้น การมีเป้าหมายจะไปนิพพาน และการไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้ายใคร
๒. หลักการ คือ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
๓. วิธีการ คือ การไม่ว่าร้าย การไม่ทำร้าย สำรวมในศีลในความประพฤติ รู้จักประมาณในการกินการอยู่ การรู้จักแสวงหาความสงบ และการพัฒนาจิตให้ยิ่งๆขึ้น
            ด้วยโอวาทอันสำคัญยิ่งนี้ ทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ชาวพุทธไม่เคยเป็นพิษ เป็นภัยกับใคร ตรงกันข้าม เมื่อไปอยู่ที่ใด กลับทำให้สังคมนั้นๆมีแต่ความสงบสุข เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และแม้จะอยู่ในภาวะใดก็ตาม ชาวพุทธ ก็ยังคงรักษาความเป็นชาวพุทธ คือ ยึดมั่นในโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พร้อมจะรักทุกคน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ความเชื่อ เผ่าพันธุ์ หรือเพศวัยใดๆ
            จากโอวาทอันทรงคุณค่านี้ บวกกับคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ พร่ำสอนตอกย้ำให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วในอุดมการณ์ของชาวพุทธนั้นมี ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง กล่าวคือ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธมีความ อดทนในการสร้างบารมี เพราะในเส้นทางการสร้างบารมีนั้น เราจะต้องเจอะเจอ กับสิ่งที่ทั้งถูกใจ ไม่ถูกใจ หากเราไม่ระมัดระวัง ไม่อดทนแล้ว จะทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการสร้างบารมีได้
            หากจะถามว่าทำไมต้องอดทน ก็ตอบว่า ก็เพราะเราจะไปนิพพานไง ต้องอดทนเพื่อจะไปนิพพานให้ได้ และในระหว่างที่เราจะไปนิพพานนั้น จะต้องไม่ไปก่อเวรโดยการไปว่าร้าย ไปทำร้ายใคร นี้จึงเป็นอุดมการณ์อันสำคัญยิ่ง
            ด้วยอุดมการณ์ดังกล่าวนี้เอง ที่ทำให้ชาวพุทธ(ที่แท้จริง) เป็นผู้ที่น่ารัก น่า เข้าใกล้ น่าคบหา และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าจะนำพาชุมชนนั้นๆ ให้อยู่อย่างสุขสงบ
            ดังนั้นในวันมาฆบูชานี้ ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน ได้มาร่วมกัน ตรึกระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยการจุดมาฆประทีปบูชาคุณของ พระองค์ที่ได้ มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้พวกเราได้ใช้ เป็นหลักในการ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบัน และอย่าลืมชักชวนญาติสนิทมิตรสหาย คนที่เรารู้จัก ให้มา ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วย เราจะได้อานิสงส์คือ เกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็จะได้ยิน ได้ฟัง และได้พบแต่เรื่องราวดีๆ คนดีๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้การสร้างบารมีของเราบริสุทธิ์ บริบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย


ปรัศนี
มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล Reviewed by asabha072 on 7:29 PM Rating: 5

2 comments:

Powered by Blogger.