ฤากฎหมายจะอยู่ในมือมาร

ฤากฎหมายจะอยู่ในมือมาร

            ผู้เขียนได้คุยกับพรรคพวกที่เรียนกฎหมายมาด้วยกัน ทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า หากวันนี้พระราชบิดาแห่งกฎหมายไทย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านคงรู้สึกเสียใจ สลดใจที่กฎหมายที่ท่านวางแบบแผน วางระบบไว้ ต้องมาถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในบ้านเมือง โดยไม่สนใจหลักนิติธรรม
            ผู้เขียนไม่เคยเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันไหน ไม่เคยเป็นทนายใหญ่
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ไม่เคยเป็นอดีตผู้พิพากษา หรืออัยการที่มีชื่อเสียง แต่สิ่งที่ผู้เขียนมีคือการรักในวิชาชีพกฎหมาย และไม่เคยคิดจะเอาความรู้ ที่เรียนมาไปเป็นข้ารับใช้ใครที่ต้องการใช้กฎหมายในทางที่ผิด
            ดังนั้นเมื่อเห็นใครสักคนที่อ้างว่าตนเองมีตำแหน่งใหญ่โต เป็นถึง
อาจารย์สอนกฎหมาย จัดทำหลักสูตรการสอนกฎหมาย แต่เอากฎหมาย
มาตีความผิดๆ เพื่อรับใช้ใครบางคน ผู้เขียนจึงยอมไม่ได้
            ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 บัญญัติไว้
อย่างชัดเจนแทบไม่ต้องตีความใดๆว่า
            มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง
ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

            จากพรบ.นี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าขั้นตอนของการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช คือ
            1. มหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ
            2. นายกรัฐมนตรี นำมตินั้นทูลเกล้าฯถวายพระมหากษัตริย์
            3. พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าสถาปนา
            ดังนั้นการที่มหาเถรสมาคมมีมติที่ผ่านมานั้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
อย่าลืมว่าคณะกรรมการทุกรูป ท่านผ่านการทำหน้าที่สำคัญๆ ในการคณะสงฆ์
มาไม่รู้เท่าไร ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมานับไม่ถ้วน และที่สำคัญ
อย่าว่าแต่เป็นเรื่องใหญ่ระดับนี้ แม้แต่เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานทั่วไป เขาก็ให้
ต้นเรื่องเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น
            ก็คงคอยดูกันต่อไปว่ากฎหมายบ้านนี้เมืองนี้จะเป็นอย่างไร ผู้เขียนก็ได้
แต่หวังว่าความยุติธรรมคงจะยังพอมีอยู่บ้าง
            ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนมาบอกตามตรงว่า ผู้เขียนรู้สึกสลดใจมาตลอด เพิ่งมา
สบายใจตอนท้าย ทั้งสบายใจและดีใจว่า
                        ไม่เคยเรียนกฎหมายกับผู้ตรวจการท่านนี้เลย ดีใจจริงๆครับ
Cr.แปะไซ
ฤากฎหมายจะอยู่ในมือมาร ฤากฎหมายจะอยู่ในมือมาร Reviewed by asabha072 on 11:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.