จุดเปลี่ยนของชีวิต

จุดเปลี่ยนของชีวิต
            หากเรามีชีวิตที่สมบูรณ์เพียบพร้อม มีทั้งทรัพย์สมบัติ บริวาร แทบจะเรียกได้ว่าเกิดบนกองเงินกองทอง เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร
            หลายคน เมื่อมีทรัพย์ก็พร้อมจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
            หลายคน เมื่อมีรูปสมบัติ ก็มักจะเจ้าชู้ เร่หาคนโน้นคนนี้ไปเรื่อย
            แต่ก็มีอีกหลายคนที่แม้จะมีความพร้อมเพียงใดก็ตาม ก็มีดวง
ปัญญา มีความคิดที่จะปลีกตัวออกไปจากความสุขจอมปลอม
            ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวเพื่อนรักบรรลือโลกอยู่คู่หนึ่ง ที่มี
ความคิดคล้ายๆกันแทบจะทุกเรื่อง มีความผูกพันกันตั้งแต่ยังเด็กจน
กระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึง อุปติสสะและโกลิตะ
ผู้ต่อมากลายเป็นพระอัครสาวกของพระบรมศาสดา
            เพื่อนรักทั้งสองนี้ไม่ใช่ลูกชาวบ้านทั่วไป แต่เป็นถึงลูกของ
ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยความที่บ้านของทั้งสองอยู่ใกล้กัน มีฐานะที่เท่าเทียมกัน
ดังนั้นจึงมีความคุ้นเคยกันมาก ในวัยหนุ่ม ต่างก็ชอบไปเที่ยวดูงาน
บันเทิงเริงรมย์ ทำกิจกรรมอะไรก็ทำด้วยกัน แม้แต่เมื่อถึงวัยศึกษา
ก็เข้าศึกษาในสำนักอาจารย์เดียวกัน
            จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่ง ได้พากันไปดูมหรสพ
แต่ปรากฎว่าวันนั้น หาความสนุกสนานไม่ได้ มีแต่ความสลดว่าทุกคน
อีกไม่นานก็ตาย และเห็นตรงกันว่าออกไปแสวงหาโมกขธรรมดีกว่า
แรกเริ่มก็เข้าไปอยู่ในสำนักของสัญชัยปริพาชก เรียนจนอาจารย์ไม่
มีภูมิจะสอนต่อ
            ภายหลังอุปติสสะ ได้ไปพบกับพระอัสชิ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ได้ฟังธรรมและชวนโกลิตะไปพบพระบรมศาสดา แล้วชวนกันออกบวช
ในเวลาต่อมา จนกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับพระพุทธศาสนา
            การที่ทั้งสองท่านได้ออกบวชนั้น ไม่ใช่ว่าคิดอย่างกระทันหัน หรือ
ตัดสินใจด้วยอารมณ์ แต่เกิดจากการที่เห็นประโยชน์ของการสละโลก มีสิ่ง
ที่น่าพิจารณาว่า ธรรมดาหากเราจะทิ้งสิ่งหนึ่ง ไปหาสิ่งหนึ่ง เราจะต้อง
มั่นใจว่า สิ่งใหม่นั้นดีกว่าเดิม เหมือนดังกรณีนี้ ทั้งสองท่านเห็นคุณของ
การบวชว่าจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จึงยอมทิ้งชีวิตทางโลก
            ในสังคมปัจจุบัน มิใช่ว่าจะไม่มีผู้มีความคิดแบบอุปติสสะ โกลิตะ
ยังมีผู้ที่เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาอยู่ ซึ่งอาจจะมีหลายกลุ่ม แต่ที่
ผมคุ้นเคยก็คือ กลุ่มของกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกาย ที่เขาได้ต้นแบบ
ในการสร้างบารมีคือ หลวงพ่อทั้งสองและคุณยายอาจารย์ ทุกท่านได้
ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างวัดและการฝึกอบรมศิษย์ จึงทำให้วัดเกิด
ความเจริญรุดหน้าไป ในขณะที่สังคมของคนไกลวัด ตั้งข้อหา กล่าวหา
ครูบาอาจารย์ของเขาสารพัด แต่เขาไม่ได้หวั่นไหวเลย ทุกคนกล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่า ที่มาเข้าวัดเพราะได้หลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจ พระ
หลายรูปกล่าวว่า จุดเปลี่ยนของชีวิตที่เข้ามาบวช เพราะเห็นการทุ่มเท
ความตั้งใจในการขยายวิชชาของหลวงพ่อ อยากเป็นอย่างหลวงพ่อ
            เมื่อมีโอกาสได้ถามถึงอดีตพระที่สึกออกไป แล้วกลับมาจ้วงจาบ
หลวงพ่อทุกวันนี้ ว่ามีความเห็นอย่างไรกับพระอาจารย์ที่อยู่วัดมากว่า
30 ปี ท่านตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่า นี่เป็นอีกเรื่องที่ทำให้เคารพ
หลวงพ่อ คือ หลวงพ่อไม่เคยว่าร้ายบุคคลนั้นเลย ทั้งที่ตลอดเวลาที่บวช
หลวงพ่อยกย่องให้เกียรติ ทั้งส่งเสียให้เรียนถึงต่างประเทศ แต่ในที่สุด
ก็หันมาประทุษร้ายครูบาอาจารย์
            จะเห็นได้ว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในขณะที่
ลูกศิษย์วัดส่วนใหญ่ ได้ตระหนักในพระคุณของครูบาอาจารย์ อุทิศชีวิต
แบ่งเบาภาระหลวงพ่อในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่มีเพียง
ไม่กี่คนที่ออกไปสร้างความวุ่นวาย เป็นรอยด่างกับพระศาสนา ไปอยู่
ที่ไหนก็ถูกขับไล่ตลอด ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม(คนดี) จนในที่สุด
ก็ไปรวมกันตามอายตนะ
            ก็รอดูกันต่อไปว่าบั้นปลายชีวิตของคนสองกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไร


Cr.ปรัศนี
จุดเปลี่ยนของชีวิต จุดเปลี่ยนของชีวิต Reviewed by asabha072 on 6:25 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.