รู้เรื่องความผิดฐานฟอกเงินสักนิด


รู้เรื่องความผิดฐานฟอกเงินสักนิด
องค์ประกอบตามมาตรา 5 (พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
ตามมาตรา 5(1)
   1. ผู้ใด  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล(ห้างร้าน บริษัท) หรือบุคคลธรรมดา(คนทั่วไป)
   2. โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
   3. โดยมีเจตนาดังนี้
         ก. เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น
         ข. เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน(ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับกรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ อั้งยี่ ซ่องโจร ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร)
ตามมาตรา 5(2)
     1. ผู้ใด  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล(ห้างร้าน บริษัท) หรือบุคคลธรรมดา(คนทั่วไป)
      2. กระทำด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
      3. โดยมีเจตนาเพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ 

ตัวอย่างการฟอกเงิน
        ก. นาย A เป็นนักค้ายาตัวยง ได้นำเงินจากการค้ายา มาซื้อรถยนต์หนึ่งคัน และบางส่วนให้แก่ภรรยาและลูก ดังนี้ ทั้งการซื้อรถและการนำเงินไปให้ภรรยาและลูก เข้าข่ายการฟอกเงิน
        ข. นาย B เป็นข้าราชการ ได้ยักยอกเงินหลวง แล้วเอาไปให้เพื่อนสนิท ตั้งบริษัทขึ้นบังหน้า เอาเงินเข้าสู่ระบบของบริษัท เพื่อให้เห็นว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ นี่ก็เข้าข่ายฟอกเงิน

เมื่อตอนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายวัดเชตวัน ก็ไม่มีใครถามท่านว่าเอาเงินมาจากไหนมาสร้างวัด


หากเราพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม ไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง หรือไม่มีการรับใบสั่งจากใครมาก็ย่อมจะเป็นที่เห็นอย่างชัดเจนว่า ในกรณีของวัดต่าง ๆ เมื่อรับบริจาคจากญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธามา ไม่ว่าจะก่อนรับบริจาค ขณะรับบริจาค หรือหลังจากรับบริจาคแล้ว ไม่มีวัดไหนที่เขาไปไล่ถามหรือตั้งโต๊ะถามผู้บริจาคหรอกว่า สิ่งของที่บริจาคมานั้นได้มาจากไหน และเมื่อรับบริจาคแล้ว ก็นำไปก่อสร้างวัดวาอาราม ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำผิดตามองค์ประกอบนั้นแต่อย่างใด ก็ย่อมไม่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงินใช่ไหมครับ

ขอขอบคุณภาพจาก google.com และ dmc.tv 
รู้เรื่องความผิดฐานฟอกเงินสักนิด รู้เรื่องความผิดฐานฟอกเงินสักนิด Reviewed by asabha072 on 4:15 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.