หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๕) เห็นความสำคัญงานก็ขยาย


หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๕)
เห็นความสำคัญงานก็ขยาย


            องค์กรต่าง ๆ จะขยายงานได้ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นจะต้องเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำอยู่ ในเชิงธุรกิจก็อาจจะเป็นตัวเงินหรือเรื่องของรายได้ ส่วนในทางศาสนาก็เช่นกัน ต่างแต่ประโยชน์ที่ว่านั้นจะเป็นเรื่องของ "ความดีหรือบุญ"


            เมื่ออาตมาได้นำภาพการทำงานเผยแผ่สำหรับชาวต่างชาติไปถวายให้หลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมกับรายงานท่านว่า ที่ผ่านมามีการจัดปฏิบัติธรรมเพียงแค่ ๒ วันคือ วันอังคารและวันเสาร์ แต่ปัจจุบันมีหลายกลุ่มที่ขอให้เพิ่มวันขึ้น จนต้องขยายเป็นวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี และเสาร์ ซึ่งคนเหล่านี้สนใจการปฏิบัติธรรมและมีผลการปฏิบัติที่ดีด้วย


            หลวงพ่อทัตตชีโว ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า
            " จำไว้นะ ที่ใดก็ตามหากมีการขยายงาน มันฟ้องว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ในหลายพระสูตร บางพระสูตรมี ๒ ขั้นตอน บางพระสูตรมี ๓ ขั้นตอน เมื่อเอามาประมวลรวมกันแล้วจะเป็น ๔ ขั้นตอน คือ
            ๑.ตนเองได้ลงมือทำความดี
            ๒.ตนเองได้สรรเสริญความดีนั้น
            ๓.ได้ลงมือชักชวนให้ผู้อื่นทำความดีนั้น
            ๔.เมื่อผู้อื่นได้ทำแล้ว ได้แนะนำให้เขาไปชวนผู้อื่นต่อ
            ดังนั้นหากที่ใดก็ตาม มีการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ การทำงานเผยแผ่จะต้องเดินหน้าไปอย่างแน่นอน "อาสภกันโต ภิกขุ
๙ ธ.ค. ๖๑หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๕) เห็นความสำคัญงานก็ขยาย หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๕) เห็นความสำคัญงานก็ขยาย Reviewed by asabha072 on 4:08 PM Rating: 5

5 comments:

 1. 🙏🙏🙏กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 2. ขอกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ที่นำคำสอนของหลวงพ่อมาถ่ายทอดให้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนค่ะ

  ReplyDelete
 3. ดีใจที่ได้อ่านหลักธรรมคำสอน ธรรมะจากครูบาอาจารย์จากพระอาจารย์นะครับ อาราธนาพระอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆ นะครับ จะติดตามและเป็นกำลังใจครับ

  ReplyDelete
 4. สาธุ ขอน้อมนำคำสอนของหลวงพ่อไปทำงานต่อไป ขอกราบนมัสการและขอกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดได้อย่างซาบซึ้งประทับใจ

  ReplyDelete
 5. กราบ #อนุโมทนาบุญ ด้วยอย่างยิ่งครับ

  ReplyDelete

Powered by Blogger.