หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน


หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๐๙) 
เป็นคนต้องรู้คุณคน


      อาตมาเคยกราบเรียนถามหลวงพ่อทัตตชีโวว่า ทำไมหลวงพ่อจึงเคารพ รัก หลวงพ่อธัมมชโยและคุณยายอาจารย์มาก หลวงพ่อได้เมตตาให้คำตอบสั้น ๆ ว่า  "หากไม่ได้สองท่านนี้ ป่านนี้ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะเป็นอย่างไร ทั้งเรียนสัตวบาลที่ต้องเกี่ยวข้องกับปาณาติบาต ทั้งเรียนเดรัจฉานวิชา ท่านทั้งสองคว้าตัวหลวงพ่อให้พ้นจากนรกแท้ ๆ"       จากการที่หลวงพ่อทัตตชีโว เห็นความสำคัญของการรู้คุณอย่างนี้ เมื่อท่านสั่งให้อาตมาและทีมงานไปปฏิบัติหน้าที่ที่สหรัฐอเมริกา ท่านจึงย้ำนักย้ำหนา ให้ตระหนักถึงคุณของพระผู้ใหญ่ที่ไปบุกเบิกไว้ก่อนโดยเฉพาะพระมหาเถระ ๓ รูป คือ หลวงเตี่ย(พระธรรมราชานุวัตร) หลวงตาชี(พระราชมงคลรังษี) และหลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)
อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


      หลวงพ่อได้เมตตาให้คำอธิบายว่า "หลวงเตี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ที่ใจกว้าง ในช่วงที่เราไปเผยแผ่ในยุคแรก ๆ เราก็ไม่ค่อยรู้จักใคร ก็ได้หลวงเตี่ยนี่แหละที่คอยประชาสัมพันธ์ให้คนที่มาวัดท่าน มาปฏิบัติธรรมที่วัดเรา" 


       "สำหรับหลวงตาชีนี่ พวกท่านต้องตระหนักว่า ในการเผยแผ่ต่างแดนที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ความเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ว่าง่าย แต่หลวงตาท่านก็มาบุกเบิก มาทำให้ฝรั่งได้รู้จักพระไทย ทำให้พวกท่านที่ไปทำงานภายหลัง ไม่ต้องลำบาก ก็ให้นึกถึงคุณของท่านให้ดี"


       "ส่วนหลวงพ่ออดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยนั้น นับว่าท่านมีคุณอย่างมากกับเรา เพราะเริ่มต้นที่เรามาเผยแผ่ แม้จะมีการโจมตีวัดเราหรือมีผู้ไม่เข้าใจวัดเรา ก็ได้ท่านเป็นผู้รับรองให้เรามาทำงานได้ และตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ ก็คอยดูแล ให้คำแนะนำเรามาตลอด"


      "ทั้งสามท่านล้วนเป็นพระผู้ใหญ่ที่พวกท่านกราบเท้าได้อย่างสนิทใจ ฉะนั้น ไม่ว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับท่านทั้งสามนี้ ให้เข้าไปช่วย เข้าไปรับใช้ ทุ่มเทให้เต็มที่ ให้สมกับที่ท่านเมตตากับพวกท่าน"

      และท้ายที่สุดหลวงพ่อทัตตชีโวได้ฝากข้อคิดสั้น ๆ ให้กับหมู่คณะว่า


"จำไว้ เป็นคนต้องรู้คุณคน"
อาสภกันโต ภิกขุ
๕ ม.ค. ๖๑
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๐๙) เป็นคนต้องรู้คุณคน Reviewed by asabha072 on 8:01 PM Rating: 5

13 comments:

 1. สาธุๆค่ะ ^_^

  ReplyDelete
 2. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ

  ReplyDelete
 3. กราบ กราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ

  ReplyDelete
 4. กราบสาธุๆสาธุๆสาธุๆ

  ReplyDelete
 5. กราบสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 6. กราบสาธุเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 7. กราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่ง

  ReplyDelete
 8. ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับธรรมะเยี่ยมยอดแบบนี้ ที่ให้ข้อคิดเตือนสติคนในสังคมครับ

  ReplyDelete
 9. อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ReplyDelete
 10. เป็นบุญจริง ๆ ที่มีหลวงพ่อทั้งสองและคุณยาย เป็นคุณครูบาอาจารย์ กราบแทบเท้าด้วยความเคารพรักอย่างสูงสุดเจ้าค่ะ

  ReplyDelete
 11. กราบขอบพระคุณในคำสอนที่ซึ้งใจมาก ตรงใจแป๊ะ เป็นคนต้องรู้จักคุณคน สาธุ กราบ

  ReplyDelete
 12. สาธุ สาธุ สาธุ

  ReplyDelete

Powered by Blogger.