หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๕๓ ) แนวทางสร้างลูกแก้ว

10:37 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๕๓ ) แนวทางสร้างลูกแก้ว            เมื่อวันก่อนในขณะที่เดินออกกำลังกาย อาตมาได้เห็นสามเณรเดินผ่านไป จึงได้ปรารภกับ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๕๓ ) แนวทางสร้างลูกแก้ว หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๕๓ )  แนวทางสร้างลูกแก้ว Reviewed by asabha072 on 10:37 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๒) การเทศน์ให้มีฤทธิ์

5:39 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๒) การเทศน์ให้มีฤทธิ์            ในการที่เราจะทำอะไรก็ตามต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดกิจกรร...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๒) การเทศน์ให้มีฤทธิ์ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๒)  การเทศน์ให้มีฤทธิ์ Reviewed by asabha072 on 5:39 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑) ความชัดเจนในการทำงาน

5:17 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑) ความชัดเจนในการทำงาน             ในองค์กรต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องมีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางห...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑) ความชัดเจนในการทำงาน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๕๑)  ความชัดเจนในการทำงาน Reviewed by asabha072 on 5:17 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๐) การวางตัวให้เหมาะสม

7:34 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่   ๑๕๐) การวางตัวให้เหมาะสม             ในการเข้าสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้ว่าจะวางตัวอย่างไร จะวางบทบา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๐) การวางตัวให้เหมาะสม หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๕๐)  การวางตัวให้เหมาะสม Reviewed by asabha072 on 7:34 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙) คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล

5:23 PM
  หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙) คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล           องค์กรใดก็ตามจะเจริญก้าวหน้าได้ นอกจากจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙) คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๙)  คุณยายอาจารย์ผู้มองการณ์ไกล Reviewed by asabha072 on 5:23 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘) การดูแลทีมงาน

8:14 PM
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘) การดูแลทีมงาน            เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวของเราเองได้ จำเป็นจะต้องมีทีมงานหรือผู้ช่วย...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘) การดูแลทีมงาน หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๘)  การดูแลทีมงาน Reviewed by asabha072 on 8:14 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗) เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง

8:06 PM
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗)                                                   เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง            คงเป็นเรื่องธรร...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗) เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๔๗)     เอาบุญเป็นตัวตั้ง...อย่าหวังตำแหน่ง Reviewed by asabha072 on 8:06 PM Rating: 5
Powered by Blogger.