หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๓) แนวทางในการเทศน์สอน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๓)  แนวทางในการเทศน์สอน Reviewed by asabha072 on 6:29 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๒) ความจำเป็นในการจัดระเบียบ

3:12 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๓๒ ) ความจำเป็นในการจัดระเบียบ ในช่วงที่ผ่านมาพวกเราคงจะปลื้มกับการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่น...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๒) ความจำเป็นในการจัดระเบียบ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๒)  ความจำเป็นในการจัดระเบียบ Reviewed by asabha072 on 3:12 AM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๑) ความจำเป็นในการตามงาน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๑)  ความจำเป็นในการตามงาน Reviewed by asabha072 on 8:35 PM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๐) เป็นพระต้องนิ่ง หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๓๐)  เป็นพระต้องนิ่ง Reviewed by asabha072 on 9:16 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต

10:38 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙)  สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต       มีสาธุชนส่งคลิปที่นักการเมืองท่านหนึ่งได้พูดถึงปัญหาของประเท...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙) สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๒๙)   สัมมาทิฏฐิ คือ แสงเงินแสงทองของชีวิต Reviewed by asabha072 on 10:38 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ

1:04 AM
หลวงพ่อสอนอะไร ( ตอนที่ ๑๒๘ ) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ     เมื่อเช้าอาตมาได้ช่วยหลวงพี่รูปหนึ่งพับผ้า    ท่านได้หยิบผ้าสอ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘) ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๘)  ดีชั่ว ตัดสินที่ละเอียดหรือหยาบ Reviewed by asabha072 on 1:04 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗) มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน

12:11 AM
หลวงพ่อสอนอะไร( ตอนที่ ๑๒๗ )  มองทุกสิ่ง ... เพื่อสอนตน    เมื่อหลายวันก่อน หลังจากที่เรียนพระไตรปิฎกเสร็จ หลวงพ่อทัตตชีโวไ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗) มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๗)  มองทุกสิ่ง...เพื่อสอนตน Reviewed by asabha072 on 12:11 AM Rating: 5
Powered by Blogger.