หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๒) สิงคาลกสูตรและมงคลสูตร

4:25 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๒) สิงคาลกสูตรและมงคลสูตร              ในขณะที่ทางต่างประเทศกำลังทำงานกันอย่างสนุกสนานเบิกบานโดยการทำตามนโยบ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๒) สิงคาลกสูตรและมงคลสูตร หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๒) สิงคาลกสูตรและมงคลสูตร Reviewed by WHITE KNIGHT on 4:25 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๑) สอนโดยการกระทำ

11:08 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๑) สอนโดยการกระทำ         วิธีการสอนของครูที่ดีนั้นมิใช่เพียงแค่การสั่งสอน การแนะนำเท่านั้น แต่จะต้องเป็นต้นแบ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๑) สอนโดยการกระทำ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๑) สอนโดยการกระทำ Reviewed by WHITE KNIGHT on 11:08 PM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๐) ว่าอย่างไรว่าตามกัน... หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๒๐) ว่าอย่างไรว่าตามกัน... Reviewed by WHITE KNIGHT on 9:12 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๙) การเผยแผ่ที่แท้จริง

12:32 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๙) การเผยแผ่ที่แท้จริง มีหลายครั้งที่อาตมาได้พบว่าคำสอนของหลวงพ่อในเรื่องเดียวกัน แต่ต่างกรรม ต่างวาระจะแ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๙) การเผยแผ่ที่แท้จริง หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๙)  การเผยแผ่ที่แท้จริง Reviewed by WHITE KNIGHT on 12:32 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๘) สร้างบารมีต้องไม่ก่อเวร

11:23 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๘)  สร้างบารมีต้องไม่ก่อเวร         เมื่อวันก่อนมีสาธุชนได้ส่งข้อความมาถึงอาตมาพร้อมกับส่งเอกสารประกอบเป็...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๘) สร้างบารมีต้องไม่ก่อเวร หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๘)  สร้างบารมีต้องไม่ก่อเวร Reviewed by WHITE KNIGHT on 11:23 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๗) ทัศนคติที่ดี

5:19 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๗)  ทัศนคติที่ดี       ในภาวะที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยกำลังถูกกระทำย่ำยีอย่างหนักทั้งจากภัยภายนอกและภัยภา...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๗) ทัศนคติที่ดี หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๗)  ทัศนคติที่ดี Reviewed by WHITE KNIGHT on 5:19 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๖) อย่าเอาใจของคนพาล มาตัดสินใจของบัณฑิต

9:12 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๖)  อย่าเอาใจของคนพาล มาตัดสินใจของบัณฑิต     เมื่อได้เห็นข้อความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่า “หมอมโนแฉ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๖) อย่าเอาใจของคนพาล มาตัดสินใจของบัณฑิต หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๖)  อย่าเอาใจของคนพาล มาตัดสินใจของบัณฑิต Reviewed by WHITE KNIGHT on 9:12 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๕) ป้องกันการเป็นคนเนรคุณ

4:11 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๕)  ป้องกันการเป็นคนเนรคุณ         ตลอดระยะเวลา ๓๐ กว่าปีของการเข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ได้มาอาศัยใ...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๕) ป้องกันการเป็นคนเนรคุณ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๕)  ป้องกันการเป็นคนเนรคุณ Reviewed by WHITE KNIGHT on 4:11 AM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๔) ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่

11:09 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๔)  ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่      เราคงจะเคยได้ยิน ได้ฟัง หรือได้อ่านว่า หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อองค์นั้น...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๔) ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๔)  ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ Reviewed by WHITE KNIGHT on 11:09 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๓) มีปัญหา...อย่าคิดหนี

3:55 PM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๓)  มีปัญหา...อย่าคิดหนี       ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แน่นอนว่าจะต้องเจอะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรค รอบข้า...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๓) มีปัญหา...อย่าคิดหนี หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่๑๑๓)  มีปัญหา...อย่าคิดหนี Reviewed by WHITE KNIGHT on 3:55 PM Rating: 5

หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์

2:19 AM
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๒)  UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์          เมื่อกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทยในครั้งนี้อาตมาได้เห็นตัวอย่างของผู...Read More
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๑๑๒)  UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์ Reviewed by WHITE KNIGHT on 2:19 AM Rating: 5
Powered by Blogger.