หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๖) ฝึกเด็กให้คิดเป็น  หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๖)  ฝึกเด็กให้คิดเป็น Reviewed by Unknown on 3:03 AM Rating: 5

เมื่อผู้มีอำนาจใช้กฎหมายก้าวล่วงคุณธรรม

4:27 AM
เมื่อผู้มีอำนาจใช้กฎหมายก้าวล่วงคุณธรรม         หากคุณพบคน ๆ หนึ่งที่เป็นคนดี มีคุณธรรม เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อคนอื่น คุณเกิดความ...Read More
เมื่อผู้มีอำนาจใช้กฎหมายก้าวล่วงคุณธรรม เมื่อผู้มีอำนาจใช้กฎหมายก้าวล่วงคุณธรรม Reviewed by Unknown on 4:27 AM Rating: 5
หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๕ ) ยอดผู้นำยามวิกฤติ หลวงพ่อสอนอะไร(ตอนที่ ๘๕ )  ยอดผู้นำยามวิกฤติ Reviewed by Unknown on 5:38 AM Rating: 5
Powered by Blogger.